Emissionsdokument arkiv

2019

Prospekt företrädesemission

Informationsfolder företrädesemission

Teckningssedel för teckning med företräde

Teckningssedel för teckning utan företräde


2018

Prospekt
Ladda ner här.

Tilläggsprospekt
Ladda ner här.

Teaser - erbjudandet i korthet
Ladda ner här.

Presentation extra bolagsstämma 18 maj 2018
Ladda ner här.


2017

PM ang nyemission i CLS
Ladda ner här.


2016

Informationsmemorandum
Ladda ner här.

Informationsfolder
Ladda ner här.


2014

Informationsmemorandum
Ladda ner här.


2013

Prospekt
Ladda ner här.


2012

Prospekt
Ladda ner här.


2009

Informationsmemorandum
Ladda ner här.

 

 

Bolagsbeskrivning

Bolagsbeskrivning för notering på Nasdaq First North.

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.