Procedur

imILT® protokoll
imILT® protokollet är utvecklat för att döda solida cancertumörer samtidigt som det potentiellt framkallas ett immunologiskt försvar mot eventuellt kvarvarande tumörceller, även de som finns utanför eller långt ifrån det behandlade området.

En optisk laserfiber förs in i tumören. Laserljus värmer tumörvävnaden på ett kontrollerat sätt. Avsikten är att tumören ska dö långsamt, oftast inom några dagar och ur cellerna i tumören kan anti-gener läcka ut. Som visats i prekliniska studier kan dessa antigen sedan aktiverar kroppens immunförsvar vilket därefter kan attackera andra tumörer och metastaser av samma cancertyp.

Den immunologiska effekten uppstår genom att behandlingen av tumören sker med så låg temperatur att tumörens antigena äggviteämnen bevaras. Dessa ämnen får kontakt med immunsystemet och kan stimulera ett immunologiskt försvar mot tumörsjukdomen.

 

Fokuserad laserablation (FLA)
I början av 2017 inleddes en utvärdering av CLS produkter avseende användning vid behandling med fokuserad laserablation (FLA). Bildstyrd FLA är en metod som idag används främst för behandling av tidig lokal prostatacancer (PCA). Behandlingen utförs av en urolog eller en interventionell radiolog med hjälp av bildåtergivning från MR- eller CT- eller  ultraljudgenomlysning. En optisk laserfiber förs in i tumören. Laserljus värmer tumören, skonsamt och kontrollerat, men med högre temperatur än vid imILT® protokollet. Detta gör att tumören dör omedelbart och att risken för skador på kringliggande vävnad minimeras.

 

imILT - Scientific background

 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.