Procedur

imILT®
imILT® är utvecklad för att döda solida cancertumörer samtidigt som den framkallar ett immunologiskt försvar mot eventuellt kvarvarande tumörceller, även de som finns utanför eller långt ifrån det behandlade området.

En optisk laserfiber förs in i tumören. Laserljus värmer, skonsamt och kontrollerat. Detta gör att tumören långsamt dör, oftast inom några dagar. Ur cellerna i tumören läcker anti-gener som stimulerar kroppens immunförsvar varpå immunförsvaret attackerar även andra tumörer och metastaser i kroppen av samma cancertyp.

Den immunologiska effekten uppstår genom att behandlingen av tumören sker med så låg temperatur att tumörens antigena äggviteämnen bevaras. Dessa ämnen får kontakt med immunsystemet och stimulerar ett immunologiskt försvar mot tumörsjukdomen.

Metoden kan användas både för kurativ (botande) och palliativ (symptomlindrande) behandling.

Fokuserad laserablation (FLA)
I början av 2017 inleds en utvärdering av CLS produkter avseende använding vid behandling med fokuserad laserablation (FLA). Bildstyrd FLA är en metod som idag används främst för behandling av tidig lokal prostatacancer (PCA). Behandlingen utförs av en urolog eller en interventionell radiolog med hjälp av bildåtergivning från MR- eller DT- och ultraljudgenomlysning. En optisk laserfiber förs in i tumören. Laserljus värmer tumören, skonsamt och kontrollerat, men med högre temperatur än vid imILT®. Detta gör att tumören dör och att risken för skador på kringliggande vävnad minimeras.

 

imILT - Scientific background

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.