Principer

Principen för immunstimulerande interstitiell termoterapi (imILT® protokoll) är enkel, men kräver stor precision och kontroll. Genom att leda in värme i tumören och uppnå en låg, icke-koagulerande temperatur i tumörens ytterkant frisläpps anti-gener vilket kan skapa immunrespons som potentiellt även attackerar metastaser i kroppen.

Principen för fokuserad laserablation (FLA) är i grunden den samma som vid imILT®. Syftet med FLA är dock endast att eliminera primärtumören och detta görs genom att använda högre temperatur under kortare tid vid behandlingen, jämfört med vid användning av imILT® protokollet.

 

imILT - Scientific background

 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.