Kliniska studier

Bröstcancer
Nottingham University Hospital i Nottingham, England
Studie avseende behandling av spridd såväl som icke spridd bröstcancer.
Antal patienter: 5
Studietid: Avslutad

 

Bukspottkörtelcancer
Portuguese Oncology Institute of Porto, Portugal
Studie avseende behandling av avancerad bukspottkörtelcancer.
Antal patienter: 20, varav 10 utgör kontrollgrupp
Studietid: Avslutad


Institut Paoli-Calmettes (IPC) i Marseille, Frankrike
Studie avseende behandling av avancerad bukspottkörtelcancer.
Antal patienter: 5
Studietid: Avslutad

 

Universitetssjukhuset i Verona, Italien
Studie avseende behandling av avancerad bukspottkörtelcancer.
Antal patienter: 10
Studietid: Avslutad

 

Malignt melanom (hudcancer)
Karolinska Sjukhuset i Stockholm, Sverige
Studie avseende metastaserande hudcancer.
Antal patienter: 5
Studietid: Avslutad

 

Olika typer av solida cancertumörer
J W Goethe University Hospital i Frankfurt, Tyskland
Studie avseende behandling av tumörer lokaliserade i lungor, lever, njurar eller mjukdelar.
Antal patienter: 30
Studietid: Avslutad

 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.