Kliniska studier

Bröstcancer
Nottingham University Hospital i Nottingham, England
Studie avseende behandling av spridd såväl som icke spridd bröstcancer.
Antal patienter: 5
Studietid: ca 12 månader

 

Bukspottskörtelcancer
Institut Paoli-Calmettes (IPC) i Marseille, Frankrike
Studie avseende behandling av avancerad bukspottskörtelcancer.
Antal patienter: 5
Studietid: 2015-2017

Universitetssjukhuset i Verona, Italien
Studie avseende behandling av avancerad bukspottskörtelcancer.
Antal patienter: 10
Studietid: 2015-2017

Portuguese Oncology Institute of Porto, Portugal
Studie avseende behandling av avancerad bukspottskörtelcancer.
Antal patienter: ej fastställt
Studietid: ej fastställd

 

Malignt melanom (hudcancer)
Karolinska Sjukhuset i Stockholm, Sverige
Studie avseende metastaserande hudcancer.
Antal patienter: 5
Studietid: Pågående

 

Olika typer av solida cancertumörer
J W Goethe University Hospital i Frankfurt, Tyskland

Studie avseende behandling av tumörer lokaliserade i lungor, lever, njurar eller mjukdelar.
Antal patienter: 30
Studietid: ca 18 månader med start februari 2016

 

Prostatacancer
Skånes Universitetssjukhus, SUS, i Malmö, Sverige. Utförs vid Gastro Center i Lund
Studie avseende behandling av prostatacancer.
Antal patienter: 10
Studietid: ca 12 månader med start hösten 2016

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.