Kliniska studier

Bröstcancer
Nottingham University Hospital i Nottingham, England
Studie avseende behandling av spridd såväl som icke spridd bröstcancer.
Antal patienter: 5
Studietid: Pågående

Bukspottskörtelcancer

Portuguese Oncology Institute of Porto, Portugal
Studie avseende behandling av avancerad bukspottskörtelcancer.
Antal patienter: 20, varav 10 utgör kontrollgrupp
Studietid: Pågående

Institut Paoli-Calmettes (IPC) i Marseille, Frankrike
Studie avseende behandling av avancerad bukspottskörtelcancer.
Antal patienter: 5
Studietid: Pågående

Universitetssjukhuset i Verona, Italien
Studie avseende behandling av avancerad bukspottskörtelcancer.
Antal patienter: 10
Studietid: Pågående

Malignt melanom (hudcancer)
Karolinska Sjukhuset i Stockholm, Sverige
Studie avseende metastaserande hudcancer.
Antal patienter: 5
Studietid: Pågående

Olika typer av solida cancertumörer
J W Goethe University Hospital i Frankfurt, Tyskland

Studie avseende behandling av tumörer lokaliserade i lungor, lever, njurar eller mjukdelar.
Antal patienter: 30
Studietid: Pågående

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.