Indikationer

imILT® 
imILT® är avsedd för metastaserad cancer, det vill säga cancer som spridit sig till andra delar i kroppen från den plats där primärtumören finns. När cancerceller bryter sig loss från en tumör kan de transporteras till andra delar av kroppen genom blodomloppet eller lymfsystemet, som innehåller en samling av kärl som transporterar vätska och även immunsystemets celler. Efter en imILT®-behandling sprids aktiverade cytotoxiska T-celler på samma sätt och dödar tumörvävnad i kroppen samtidigt som ett immunologiskt minne skapas.

 

imILT® bedöms vara lämpligt för behandling av tumörer i:

  • bukspottkörtel 
  • bröst 
  • hud (malignt melanom)
  • lever
  • lunga 
  • njure 
  • prostata

Det är inte möjligt att behandla solida tumörer som sitter i ihåliga organ eller i centrala nervsystemet med imILT®.

 

FLA
I början av 2017 inleds en utvärdering av CLS produkter avseende använding vid behandling med fokuserad laserablation (FLA). Bildstyrd FLA är en metod som idag används främst för behandling av tidig lokal prostatacancer (PCA).

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.