Avsett ändamål

Den avsedda användningen av TRANBERG® | Thermal Therapy System för utbildad medicinsk personal är att överföra laserljusets energi på ett sätt som ger kontrollerad upphettning och destruktion av godartade och elakartade tumörer samt patologiska tillstånd i mjukdelar. Vid användning av imILT® protokollet resulterar behandlingen i immunologiska förändringar med potential att aktivera ett systemiskt immunsvar mot resterande tumörer.

Användningen av imILT® protokollet är begränsat till kliniska studier.

 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.