Kombinerade terapier

Under senare tid har utvecklingen inom cancerbehandling koncentrerats kring hur redan etablerade terapier kan kombineras och det finns det anledning att anta att imILT® protokollet kan fungera väl tillsammans med andra behandlingsmetoder såsom kirurgi, cellgiftbehandling och/eller immunoterapi. CLS utvärderar därför för närvarande flera olika kombinationsstrategier, såväl prekliniskt som i kommande kliniska studier med imILT® protokollet.

 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.