Kombinerade terapier

Under senare tid har utvecklingen inom cancerbehandling koncentrerats kring hur redan etablerade terapier kan kombineras. Tidigare studier med imILT® har visat att metoden fungerat väl tillsammans med kirurgi och utifrån vad experiment med liknande lokala ablationstekniker har visat finns det anledning att anta att imILT® kan fungera väl tillsammans med andra behandlingsmetoder. CLS utvärderar därför för närvarande flera olika kombinationsstrategier, såväl prekliniskt som genom analys av den data som fås genom pågående kliniska studier med imILT®.

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.