Horizon 2020

Med finansiering från EUs ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, SME Instrument fas 2, genomför CLS ett projekt under 24 månader, med start augusti 2016, avseende validering av imILT®. Målet med CLS Horizon 2020-projekt är att ta CLS behandlingsmetod till marknaden och vidare ut i klinisk användning. Inom ramen för EUs program Horizon 2020 genomför CLS tre studier där man utöver teknisk utvärdering även kommer att samla in data avseende immunologisk effekt.

 

 

 

 

 

Studie A: Bukspottskörtelcancer
Institut Paoli-Calmettes (IPC) i Marseille, Frankrike

Studie avseende imILT®-behandling av avancerad bukspottskörtelcancer.
Antal patienter: 5
Studietid: Avslutad

Studie B: Bukspottskörtel-cancer
Portuguese Oncology Institute of Porto, Portugal

Studie avseende imILT®-behandling av avancerad bukspottskörtelcancer.
Antal patienter: 20
Studietid: Avslutad

horizon_marsielle_481x326

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.