Vanliga frågor och våra svar

Hur kommer CLS att kommunicera sina kliniska studier?
CLS kommer att kommunicera
– Godkänd etikansökan
– Studiestart – kliniken har inlett patientrekrytering (screening)
– Behandlingsstart – första patient inom studien är behandlad
– Studieresultat – när studien är avslutad och analysen av resultaten klar kommer CLS att, i samråd med ansvarig prövare, kommunicera resultaten.

 

Kommer CLS studier att finnas på Clinical Trials (www.clinicaltrials.gov)?
Alla CLS studier kommer att registreras på Clinical Trials när första patient i respektive studie är behandlad. Du kommer även hitta information om studiedesign etc på Clinical Trials.

 

Hur får jag reda på när studieklinikerna börjat behandla med imILT®?
Vi kommer att meddela när en studie har startat.

 

Kommer ni att offentliggöra namn på studiekliniker och Key Opinion Leaders när studieprogrammen inletts?
Målsättningen är att kunna offentliggöra namnen på studieklinikerna, men detta måste ske i samråd med klinikerna och efter deras medgivande.

 

Kommer CLS få betalt av studieklinikerna?
Nej, CLS kommer inte att få några intäkter från studieklinikerna under tiden programmet pågår. Det vi i stället får, om allt faller väl ut, är KOL som aktivt deltar i lanseringen och marknadsföringen av imILT®, genom att publicera resultat, delta i symposier etc.

 

Vilka typer av cancertumörer ingår i studieprogrammet?
I programmet ingår behandling av bröstcancer, hudcancer samt pancreascancer.

 

Hur stor är marknadspotentialen för imILT®?
McKinsey har på uppdrag av CLS gjort en marknadsanalys och den visar på en adresserbar cancerpopulation för imILT® på mer än 6 miljoner patienter årligen. Patientgruppen visar en växande trend, framförallt på tillväxtmarknader. CLS målsättning är att 5-8 procent av dessa patienter ska behandlas med imILT® inom 10 år.

 

Kan en klinik i Europa köpa och använda TRANBERG® och imILT® idag?
Ja, eftersom produkten är CE-märkt så är den tekniskt godkänd för användning i Europa. Ur medicinsk synvinkel är det dock viktigt att ha så mycket information om produkten och behandlingsmetoden, d v s kliniska studier, som möjligt innan en bredare användning påbörjas.

 

Vilken typ av cancerdiagnoser kan behandlas med imILT®?
Solida tumörer, som inte sitter i ihåliga organ eller i centrala nervsystemet, är möjliga att behandla med imILT®. Dessa inkluderar lever, bukspottskörtel, bröst, hud (malignt melanom), lunga, njure samt prostata.

 

Hur går behandling med imILT® till?
Behandling utförs med hjälp av genomlysning, d v s en typ av röntgen. Genom en laserapplikator, placerad i tumören, dödas vitala tumörceller genom uppvärmning och gör att intakta tumörspecifika antigen frisläpps. Dessa antigen exponeras för antigenpresenterande immunceller (dendritiska celler) som tillhör det adaptiva immunförsvaret. Denna del av immunförsvaret kan i sin tur aktivera naiva T-celler (Lymfocyter). Dessa blir cytotoxiska och angriper eventuella kvarvarande tumörceller innehållande samma tumörspecifika antigen. Detta kan liknas vid en terapeutisk vaccinering mot kvarvarande cancer av samma typ. Se CLS video här: https://www.youtube.com/watch?v=qjsYzc9BBWI&feature=youtu.be

 

Kan imILT® kombineras med läkemedelsbehandling?
imILT®-metoden bedöms även kunna kombineras med cytostatika (cellgifter) och immunstimulerande behandling. Eftersom imILT® är skonsam kan cytostatika och immunstimulerande medel administreras omedelbart före, under och efter behandling. Kirurgiska ingrepp är påfrestande för patienten och tillåter inte detta. CLS kliniska studier kommer att ge indikationer på vilka effekter kombinationsbehandling kan ha.

 

Hur vet man att imILT® fungerar?
CLS har visat att metoden skapar immunologiska effekter i djur vilket även har bekräftats i människa. Mellan år 1994-2006 genomfördes kliniska studier inom ramen för den forskning som ligger till grund för CLS. Totalt har 72 personer behandlats, 41 inom botande behandling och 31 inom symptomlindrande behandling. Därtill har en mängd prekliniska studier genomförts.

 

Var kan jag hitta publikationer om imILT®?
Följande kliniska publikationer har anknytning till imILT®:

 

Tranberg K-G, Möller PH, Hannesson P, Stenram U. Interstitial laser treatment of malignant tumours: initial experience.Eur J Surg Oncol 1996; 22: 47-54

Tranberg K-G, Möller PH.Interstitial laserthermotherapy: preliminary experience in patients. SPIE 1995; PM 25: 468-476

Tranberg K-G, Ivarsson K, Willner J, Håkansson L, Stenram U. Induction of a distant anti-tumour effect by interstitial laserthermotherapy (ILT) in a patient with malignant melanoma. 2nd International Conference on Tumor Microenvironment: Progression, Therapy and Prevention, Baden, Austria 2002, p 49.

Tranberg K-G. Percutaneous ablation of liver tumours (invited review). Best Practice & Research Clin Gastroenterol 2004; 18:125-145

Tranberg K-G. Laser tumor thermotherapy: Is there a clinically relevant effect on the immune system? Biophotonics and Immune Responses, Biomedical Optics, Proceedings of SPIE, 2006; 6087: 60870, B-1–B-12 (invited paper).

Huld Haraldsdottir K, Ivarsson K, Götberg S, Ingvar C, Stenram U, Tranberg K-G. Interstitial laserthermotherapy (ILT) for breast cancer: initial experience. Eur J Surg Oncol 2008; 34: 739-745

Tranberg K-G, Haraldsdottir KH, Ivarsson K, Stenram U. Changes in immunocompetent cells after interstitial laser thermotherapy of breast carcinoma. Biophotonics and Immune Respon- ses, Biomedical Optics, SPIE, San Jose 2008 (invited lecture)

Haraldsdottir KH, Ivarsson K, Jansner K, Stenram U, Tranberg K-G. Changes in immunocompetent cells after interstitial laser thermotherapy of breast cancer. Cancer Immunol Immunother 2011; 60:847-56

Tranberg K-G. Interstitial Laser Thermotherapy of Breast Cancer - Immunologic Effects. MC1306: Tumor Immunology and Immunotherapy, BIT’s 5th International Convention Center, Beijing; China, 2012 Annual World Congress of Cancer, Beijing

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.