Applikator kit

Laserapplikator med introducer
Anpassade introducers för applicering av fibern på optimalt sätt med hög precision beroende på tumörens storlek, placering och accessteknik, behandlingen kan genomföras som ett minimalinvasivt ingrepp eller under öppen kirurgi.

 

Probe för temperaturmätning i vävnad
Temperaturproberna mäter temperaturen med mycket hög precision och placeras så att de ger en effektiv och säker behandling. Minst en temperaturprobe krävs för att systemet på ett säkert sätt ska kunna övervaka temperaturen och styra lasereffekten under den tid behandlingen pågår.

 

 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.