Affärsmodell

Företagets intäkter genereras främst genom försäljning av de sterila patientkit för engångsbruk som används vid varje imILT®-behandling. På lång sikt kan intäkter också komma från försäljning av TRANBERG® | Mobile Laser Unit och teknisk service. Priset för patientkiten är kopplat till det hälsoekonomiska värdet av imILT® som, baserat på våra pågående studier, anses vara betydande. Patientkitet positioneras därför som en premiumprodukt som erbjuder väsentliga fördelar för patienter och vårdgivare vid behandling av solida cancertumörer. Våra målkunder är sjukhus som är involverade i multidisciplinär cancerbehandling.

 

Kliniskt studieprogram
CLS har idag ett uttalat fokus på klinisk utvärdering av imILT® och TRANBERG® | Cancer Immunotherapy System. Godkännande från myndigheterna, verkningsmekanismen och den teknik som används i utrustningen, gör imILT® lämplig för användning på alla typer av solida maligna tumörer, med undantag för de som finns i ihåliga organ. Det självklara målet med vårt kliniska studieprogram är undersökning av det kliniska utfallet av imILT®. Programmet genomförs i samarbete med ledande opinionsbildare i Europa. De indikationer som lämpar sig för vårt studieprogram omfattar malignt melanom, liksom cancer i bröst, lungor, lever och bukspottkörtel.

 

Marknadsinträde
Det första marknadsinträdet kommer att äga rum i Europa, baserat på lyckat resultat av vårt kliniska studieprogram. De användargrupper som vi riktar oss till omfattar medicinska specialister inom kirurgisk onkologi och onkologiska interventionell radiologi. Vårt första mål är att snabbt etablera ett tillräckligt antal referenskliniker i Europa. Dessa kommer att spela en viktig roll för fortsatt marknadsexpansion och för att underlätta att imILT® förs in i rutinmässig klinisk användning. För att sänka tröskeln för klinikerna kommer införsäljningen av TRANBERG® | Mobile Laser Unit att ske med ekonomiskt förmånliga erbjudanden, inklusive sterila patientkit.

 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.