Strategi

Affärsmodell
Företagets intäkter genereras främst genom försäljning av de sterila instrument för engångsbruk, som används vid varje imILT®-behandling. På lång sikt kan intäkter också komma från försäljning av TRANBERG® | Mobile Laser Unit och teknisk service. Priset för engångsinstrumenten är kopplat till det hälsoekonomiska värdet av imILT®-protokollet/LITT- behandling. Engångsprodukterna positioneras därför som en premiumprodukt som erbjuder väsentliga fördelar för patienter och vårdgivare vid behandling av solida cancertumörer. CLS potentiella kunder är offentliga och privata sjukhus som är involverade i multidisciplinär cancerbehandling.

 

Kliniskt studieprogram
CLS har idag ett uttalat fokus på klinisk utvärdering av imILT® och TRANBERG® | Thermal Therapy System. Godkännande från myndigheterna, verkningsmekanismen och den teknik som används i utrustningen gör imILT® lämplig för användning på de flesta typer av solida maligna tumörer, med undantag för de som finns i ihåliga organ. Målet med vårt kliniska studieprogram är undersökning av det kliniska utfallet av imILT®. Programmet genomförs i samarbete med ledande opinionsbildare i Europa. De indikationer som vårt studieprogram omfattat hitintills har varit cancer i bröst, lever och bukspottkörtel.

CLS produkter, framför allt sterila engångsprodukter används kliniskt för behandling med FLA/LITT och utvärderas i en pågående klinisk studie avseende behandling av tidig prostatacancer vid Universitetssjukhuset i Toronto.

 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.