imILT®-protokollet har utvecklats för behandling av solida cancertumörer för flertalet indikationer; den potentiella marknaden är därför betydande. De indikationer för vilka behandling med imILT® är lämplig omfattar bland annat bröstcancer, levertumörer (både dottersvulster i levern och primära levertumörer) och bukspottkörteltumörer. Globalt sett uppskattas att över 6 miljoner patienter per år skulle kunna ha nytta av behandling med imILT®.

De användargrupper som CLS inriktar sig på med denna produkt omfattar medicinska specialister inom kirurgisk onkologi och onkologisk interventionell radiologi vid både offentligt finansierade och privata cancerbehandlingskliniker runt om i världen. Marknaden omfattar även viktiga grupper såsom andra specialister som är involverade i beslutsfattandet beträffande enskilda cancerpatienters behandlingsplan.

För patienter skulle behandling med imILT® -protokollet kunna erbjuda betydande medicinska fördelar, eftersom behandlingen skulle kunna ge bestående immunitet mot den behandlade cancerformen.

 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.