Marknad

imILT® har utvecklats för både kurativ (botande) och palliativ (symtomlindrande) behandling av solida cancertumörer i nästan alla typer av organ; den potentiella marknaden är därför betydande. De indikationer för vilka behandling med imILT® är lämplig omfattar bröst-, hud-, lung-, prostata-, njur-, lever- och bukspottkörteltumörer. Globalt sett uppskattas att över 6 miljoner patienter per år skulle kunna ha nytta av kurativ eller palliativ behandling med imILT®.

De användargrupper som CLS inriktar sig på med denna produkt omfattar medicinska specialister inom kirurgisk onkologi och onkologisk interventionell radiologi vid både offentligt finansierade och privata cancerbehandlingskliniker runt om i världen. Marknaden omfattar även viktiga grupper såsom andra specialister som är involverade i beslutsfattandet beträffande enskilda cancerpatienters behandlingsplan.

För patienter skulle imILT® kunna erbjuda betydande medicinska fördelar, eftersom behandlingen förväntas ge bestående immunitet (jämförbar med vaccination) mot den behandlade cancerformen. Dessutom kan antalet biverkningar som är förknippade med traditionell behandling, såsom kirurgi, strålbehandling och kemoterapi, reduceras om vissa av dessa åtgärder ersätts med imILT®.

Sammanfattningsvis medför imILT® minskat cancerrelaterat lidande och socioekonomiska besparingar genom effektivare behandling, med lägre kostnader för både sjukhusvård och poliklinisk uppföljande vård.

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.