Historik

2019

 • I linje med CLS strategi att erbjuda ett komplett produktprogram för hela arbetsflödet, vid en bildledd ablationsbehandling, tecknar bolaget ett avtal Siemens Healthineers och får därigenom rättighet att licensiera Siemens Healthineers Access-i-mjukvara för att koppla samman CLS TRANBERG®-produkter, inklusive nya mjukvaran Thermoguide, med Siemens Healthineers MRI Magnetom scanners.
 • Sangeet Gahi vid Toronto General Hospital, presenterade en interimsrapport från sin pågående kliniska studie där 14 patienter, som diagnostiserats med låg-medel-risk prostatacancer, genomgått laserablationsbehandling med TRANBERG®-systemet. Rapporten visar uppmuntrande onkologiska och funktionella resultat på kort sikt för patientgruppen.

 

2018

 • Under 2018 avslutar bolaget de kliniska studier, avseende imILT-behandling av bukspottkörtelcancer, inom det Horizon 2020 projekt som inleddes 2016. En interimsrapport lämnas till EU, dock återstår vidare uppföljning av patienterna. CLS kommunicerar en ny produktstrategi i syfte att kunna erbjuda marknaden produkter för ett komplett arbetsflöde för bildledd laserablation.
 • Samarbete med Image Guided Therapy inleds för att genomföra den produktutveckling som krävs. Bolaget inleder även samarbete med ClearPoint Neuro (MRI Interventions) avseende produktutveckling och distribution. Med detta samarbete tar CLS första steget mot ett nytt område med höga regulatoriska krav såväl i Europa som i USA, nämligen behandling i hjärnan.

 

2017

 • CLS köper delar av tyska bolaget Laser- und Medizin-Technologie GmbH (LMTB) och säkrar därmed tillgång till patent och teknik för CLS unika diffusorfiber. CLS genomför kliniska studier avseende imILT-behandling av metastaserande pancreascancer samt av bröstcancer, med stöd av bidrag från Horizon2020. Studierna görs för att understödja och ge fortsatt underlag för produktens CE-godkännande.
 • CLS engångsinstrument för patientbehandling utvärderas för MR-bildledd laserablation i prostata vid UTMB i USA och bolaget erhöll sin första order för bolagets Laser Applicator av diffusortyp från ett amerikanskt sjukhus. Under året fick CLS ytterligare order avseende engångsmaterial från ytterligare tre sjukhus i USA, via sitt dotterbolag CLS Americas Inc.

 

2016

 • CLS tilldelas cirka 20 MSEK i projektfinansiering från EUs program Horizon 2020. Projektet omfattar genomförande av tre kliniska studier samt aktiviteter kring dessa.
 • Bolagets första Post-Market Clinical Follow-up rapport färdigställdes. Rapporten bygger på åtta imILT®-behandlingar med TRANBERG® Systemet. Inga allvarliga biverkningar har förekommit som kan kopplas till behandlingen – systemet är säkert under förutsättning att behandlingsinstruktionen följs.
 • CLS tecknade ett intentionsavtal med The Department of Radiology vid University of Texas Medical Branch (UTMB).

2015

 • CLS erhöll godkännande från amerikanska FDA att marknadsföra och sälja sin produkt, TRANBERG® | Thermal Therapy System, på USA-marknaden.
 • I samarbete med Universitetssjukhuset i Verona samt Institut Paoli-Calmettes i Marseille fick CLS godkännande för att genomföra studier avseende behandling av bukspottkörtelcancer.

2014

 • Bolaget frisläppte ett kompletterande behandlingskit som möjliggör perkutan (genom huden) behandling av djupt liggande tumörer (upp till 35 centimeters djup i kroppen).
 • CLS lämnade in en så kallad 510(k)-ansökan till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) avseende godkännande av TRANBERG®-systemet för den amerikanska marknaden.

2013

 • CLS får CE-märkning för TRANBERG® | Cancer Immunotherapy System.
 • CLS inleder kliniska studier i samarbete med europeiskt medicinskt centrum; utveckling av ytterligare instrument för engångsbruk vid poliklinisk användning påbörjas.

2012

 • Fjärde finansieringsrundan på 20 miljoner kronor säkrad.
 • Behandlingssystemet testat och dokumenterat i enlighet med direktiv 93/42/EEG om
  medicintekniska produkter.
 • Partnern INTERmedic levererar första produkten i ”0-serien”.

2011

 • CLS:s kvalitetssäkringssystem certifieras enligt ISO 13485.
 • Samarbete etableras med amerikansk leverantör av laserfiber.
 • Samarbetsavtal med spanska utvecklings- och produktionspartern INTERmedic.

2010

 • Tredje finansieringsrundan på 16 miljoner kronor säkrad.
 • Första prototypen klar.

2009

 • Företaget noteras på Aktietorget.
 • Andra finansieringsrundan på 5 miljoner kronor säkrad.

2007

 • CLS vinner Venture Cup Syd, en affärsplanstävling med syfte att främja förverkligandet av affärsidéer.

2006

 • Clinical Laserthermia Systems (CLS) grundas av Karl-Göran Tranberg, Pär Henriksson och Lars-Erik Eriksson i syfte att utveckla en kommersiell produkt, baserad på professor Tranbergs upptäckt, som kommer att användas av läkare i hela världen för behandling av cancer.
 • Första finansieringen säkrad.
 • Samarbetsavtal med svensk prototyputvecklingspartner.
 • Professor Karl-Göran Tranberg upptäcker att värme från laserstrålar kan förstöra cancer lokalt under rätt förhållanden, men också stimulera immunsystemet så att det angriper cancer i en hel organism.

 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.