Historik

2016

 • CLS tilldelas cirka 20 MSEK i projektfinansiering från EUs program Horizon 2020. Projektet omfattar genomförande av tre kliniska studier samt aktiviteter kring dessa.
 • Bolagets första Post-Market Clinical Follow-up rapport färdigställdes. Rapporten bygger på åtta imILT®-behandlingar med TRANBERG® Systemet. Inga allvarliga biverkningar har förekommit som kan kopplas till behandlingen – systemet är säkert under förutsättning att behandlingsinstruktionen följs.
 • CLS tecknade ett intentionsavtal med The Department of Radiology vid University of Texas Medical Branch (UTMB).

2015

 • CLS erhöll godkännande från amerikanska FDA att marknadsföra och sälja sin produkt, TRANBERG® | Thermal Therapy System, på USA-marknaden.
 • I samarbete med Universitetssjukhuset i Verona samt Institut Paoli-Calmettes i Marseille fick CLS godkännande för att genomföra studier avseende behandling av bukspottkörtelcancer.

2014

 • Bolaget frisläppte ett kompletterande behandlingskit som möjliggör perkutan (genom huden) behandling av djupt liggande tumörer (upp till 35 centimeters djup i kroppen).
 • CLS lämnade in en så kallad 510(k)-ansökan till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) avseende godkännande av TRANBERG®-systemet för den amerikanska marknaden.

2013

 • CLS får CE-märkning för TRANBERG® | Cancer Immunotherapy System.
 • CLS inleder kliniska studier i samarbete med europeiskt medicinskt centrum; utveckling av ytterligare instrument för engångsbruk vid poliklinisk användning påbörjas.

2012

 • Fjärde finansieringsrundan på 20 miljoner kronor säkrad.
 • Behandlingssystemet testat och dokumenterat i enlighet med direktiv 93/42/EEG om
  medicintekniska produkter.
 • Partnern INTERmedic levererar första produkten i ”0-serien”.

2011

 • CLS:s kvalitetssäkringssystem certifieras enligt ISO 13485.
 • Samarbete etableras med amerikansk leverantör av laserfiber.
 • Samarbetsavtal med spanska utvecklings- och produktionspartern INTERmedic.

2010

 • Tredje finansieringsrundan på 16 miljoner kronor säkrad.
 • Första prototypen klar.

2009

 • Företaget noteras på Aktietorget.
 • Andra finansieringsrundan på 5 miljoner kronor säkrad.

2007

 • CLS vinner Venture Cup Syd, en affärsplanstävling med syfte att främja förverkligandet av affärsidéer.

2006

 • Clinical Laserthermia Systems (CLS) grundas av Karl-Göran Tranberg, Pär Henriksson och Lars-Erik Eriksson i syfte att utveckla en kommersiell produkt, baserad på professor Tranbergs upptäckt, som kommer att användas av läkare i hela världen för behandling av cancer.
 • Första finansieringen säkrad.
 • Samarbetsavtal med svensk prototyputvecklingspartner.
 • Professor Karl-Göran Tranberg upptäcker att värme från laserstrålar kan förstöra cancer lokalt under rätt förhållanden, men också stimulera immunsystemet så att det angriper cancer i en hel organism.

 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.