Styrelse och ledning

Styrelse

Hans von Celsing, född 1950
Styrelseordförande sedan 2013.

Utbildning/bakgrund: Hans von Celsing, MBA Harvard Business School, var vice VD i Elekta (1986-98) och ansvarade där bland annat för stora delar av företagets internationella marknadssatsningar framförallt i USA och Asien.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Partner Fondkomission AB, Peptonic Medical AB och ADAM SA. Styrelseledamot i Advanced Oncotherapy Plc.
Innehav i CLS: 100 000 A-aktier, 108 000 B-aktier, inga optioner.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Sandra Brandmeier, född 1961
Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning/bakgrund: MBA. Sandra Brandmeier lång erfarenhet från med den medicintekniska industrin bland annat genom ledande chefspositioner inom GE Healthcare, Instrumentarium samt Leica Microsystems. Brandmeier är för närvarande President för Sonova, USA. Hon har gedigen kunskap inom lansering och etablering av medicintekniska produkter, framför allt på USA-marknaden.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.
Innehav i CLS: Inga aktier, inga optioner.
Beroendeställning: 
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Marika Crohns, född 1967
Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning/bakgrund: MD, PhD och MBA. Crohns är Senior Director i Sanofi Group, med ansvar för Medical Affairs i Europa inom onkologi och hematologi samt transplantation av solida organ. Crohns har lång erfarenhet och ett brett kontaktnät inom cancerområdet såväl kliniskt som kommersiellt.
Övriga uppdrag: Crohns har inga övriga styrelseuppdrag.
Innehav i CLS: Inga aktier, inga optioner.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Lars-Erik Eriksson, född 1949
Styrelseledamot sedan 2006 samt CFO.

Utbildning/bakgrund: Lars-Erik Eriksson, civilekonom, har arbetat inom Sparbanksvärlden bland annat som chefsrevisor för Sparbankerna i Sverige samt inom Föreningsbankens svenska och utländska bolag. VD i CLS 2006-2020.
Övriga uppdrag: Bolagsman i ED-Consult HB. Styrelseledamot i Elano AB och Salitre AB.
Innehav i CLS: 300 000 A-aktier och 666 579 B-aktier via Elano AB, inga optioner.
Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Paolo Raffaelli, född 1965
Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning/bakgrund: BSc, MBA. Paolo Rafaelli har över 25 års erfarenhet inom medicinsk teknik med internationella managementpositioner på stora amerikanska och svenska bolag. Raffaelli har i sina roller kommersialiserat innovativa produkter inom minimalinvasiva terapier inom interventionell radiologi och kardiologi. Han har också arbetat med strategiska frågor inom produktutveckling.
Övriga uppdrag: Styrelsemedlem Acarix AB 2019-2021.
Innehav i CLS: Inga aktier, inga optioner.
Beroendeställning: 
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Ledning

Dan J. Mogren
tf Verkställande Direktör
Medarbetare i CLS sedan 2014, tf Verkställande Direktör sedan 2020

Dan Mogren har 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom affärs- och produktutveckling, marknadsföring och försäljning, samt 15 års erfarenhet av internationell marknadsföring av medicintekniska produkter. Dan Mogren har grundat och utvecklat flera företag inom det medicintekniska området.

Innehav i CLS: 126 384 B-aktier via Medinovus AB, inga optioner.

 

Stephan Dymling
Chief Technical Officer
Medarbetare i CLS sedan 2011

Stephan Dymling har en doktorsexamen i biomedicinsk teknik samt har 30 års erfarenhet inom medicinteknik. Han har haft befattningar som chef för teknisk utveckling (CTO) och utvecklingschef på olika medicintekniska företag. Stephan Dymling har stor erfarenhet av medicintekniska produkter, både nationellt och internationellt.

Innehav i CLS: 155 402 B-aktier, inga optioner.

 

Lars-Erik Eriksson
Chief Financial Officer och styrelseledamot i CLS sedan 2006
Se information under styrelse.

 

Anders Qvarlander
VP
VP Regulatory Affairs & Quality Assurance
Medarbetare i CLS sedan 2021

Anders, har lång erfarenhet av att leda arbete med marknadsexpansion, regulatoriska produktgodkännanden och kvalitetssäkring inom medicinsk teknik från tidigare anställningar i bland annat Baxter, Arjo och Mediplast.

Innehav i CLS: inga B-aktier, inga optioner.

 

Hoda Tawfik
VP Medical Affairs
Medarbetare i CLS sedan 2021

Hoda Tawfic,  har en PhD från University of Cairo, Faculty of Pharmacy, Dept. of Pharmacology and Toxicology, och har mångårig erfarenhet av forskningsarbete och klinisk utveckling inom såväl akademi som i internationella företag så som Medigene och Magforce Nanomedicine

Innehav i CLS: inga B-aktier, inga optioner.

 

Liselotte Nilsson
VP Marketing & Scientific Marketing
Medarbetare i CLS sedan 2021

Lotta, har mångårig erfarenhet av marknadsbearbetning, marknadskommunikation, både kommersiell och vetenskaplig, samt av produktchefsskap från bland annat ProstaLund, Phase Holographic Imaging och Svar Life Science. Liselotte har en Master of Science inom Molekylärbiologi från Lunds Universitet.

Innehav i CLS: inga B-aktier, inga optioner.

 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.