Styrelse och ledning

styrelse

Styrelse
Stående från vänster: Karl-Göran Tranberg, Styrelseledamot, Senior Medical Advisor. Arne Ferstad, Styrelseledamot. Rolf Kiessling, Styrelseledamot.
Sittande från vänster: Hans von Celsing, Styrelseordförande. Lars-Erik Eriksson, VD. Carl Borrebaeck, Styrelseledamot.

Medarbetare
Från vänster: Mats Ekelund, Cristina Pantaleone, Nils Amoghli, Dan J. Mogren, Lars-Erik Eriksson, Gunilla Savring, Marie Grey, Ingmar Malm, Emily Emilsson, Verena Knappe och Stephan Dymling

Ej i bild: Karin Peterson, Jimmy Johansson, Daniel Henriksson, Alan Weinberg och Manuela Schwagmeier

Ledningsgrupp:
Lars-Erik Eriksson, VD
Mats Ekelund, CMO
Stephan Dymling, CTO
Marie Grey, Chef kvalitetssäkring
Dan J. Mogren, CCO
Karin Peterson, Chief Product Officer (ej med på bild)
Gunilla Savring, Investor Relations

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.