Styrelse och ledning

 

Styrelse

Hans von Celsing, född 1950
Styrelseordförande sedan 2013.

Utbildning/bakgrund: Hans von Celsing, MBA Harvard Business School, var vice VD i Elekta (1986-98) och ansvarade där bland annat för stora delar av företagets internationella marknadssatsningar framförallt i USA och Asien.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Partner Fondkomission AB, Peptonic Medical AB och ADAM SA. Styrelseledamot i Advanced Oncotherapy Plc.
Innehav i CLS: 30 000 B-aktier, inga optioner.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Lars-Erik Eriksson, född 1949
Styrelseledamot sedan 2006 samt VD i CLS.

Utbildning/bakgrund: Lars-Erik Eriksson, civilekonom, har arbetat inom Sparbanksvärlden bland annat som chefsrevisor för Sparbankerna i Sverige samt inom Föreningsbankens svenska och utländska bolag.
Övriga uppdrag: Bolagsman i ED-Consult HB. Styrelseledamot i Elano AB och Salitre AB.
Innehav i CLS: 200 000 A-aktier och 743 916 B-aktier via Elano AB, inga optioner.
Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Arne Ferstad, född 1950
Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning/bakgrund: Arne Ferstad,  Marknadsekonom CEDEP, INSEAD, har haft ledande befattingar inom Baxter Healthcare samt varit General Manager och Vice President på Pharmacia Corporation.
Övriga uppdrag: Ordförande/VD i Ankor Consultants Ltd., ordförande i CombiGene AB och FluoGuide A/S. Styrelseledamot i Peptonic Medical AB
Innehav i CLS:  18 750 B-aktier, inga optioner.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Rolf Kiessling, född 1948
Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning/bakgrund: Rolf Kiessling, leg. läkare, medicine doktor, är sedan 1994 professor i experimentell onkologi på Karolinska Institutet i Stockholm samt överläkare vid Tema Cancer, Karolinska sjukhuset.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ImmCon AB
Innehav i CLS: Inga aktier, inga optioner.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Karl-Göran Tranberg, född 1942
Styrelseledamot sedan 2006 samt Senior Medical Advisor

Utbildning/bakgrund: Karl-Göran Tranberg, leg. läkare, medicine doktor, tidigare professor och överläkare vid kirurgiska kliniken, Lunds Universitetssjukhus. Tranbergs forskning och kliniska verksamhet utgör grunden till CLS produkter och metod.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i KG Tranberg Medical AB
Innehav i CLS: 200 000 A-aktier och 1 237 499 B-aktier via KG Tranberg Medical AB, inga optioner.
Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Ledningsgrupp:

Från vänster:
Cristina Pantaleone, Technical Manager Product Development
Gunilla Savring, Chief Investor Relations Officer
Stephan Dymling, Chief Technical Officer
Lars-Erik Eriksson, Chief Executive Officer
Marie Grey, Director of Quality Assurance and Regulatory Affairs
Dan J. Mogren, Chief Commercial Officer
Mats Ekelund, Chief Medical Officer
Karin Peterson, Chief Product Officer (ej närvarande)

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.