Prospekt 2021

Ladda ner pdf och läs mer.

 

Pressmeddelande 2021-02-26 : 

CLS genomför en företrädesemission av units om upp till 55 MSEK inklusive övertilldelningsoption samt en riktad emission om 10 MSEK.

Ladda ner pdf och läs mer.

 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.