Laserkirurgi i magnetkamera - för bättre precision och patientsäkerhet

Snart startar CLS och Skånes universitetssjukhus kliniska studie där CLS system för laserablation ska utvärderas för behandling av patienter med tumörsjukdomen glioblastom. Hela ingreppet utförs när patienten ligger i en magnetkamera vilket medför bättre precision och därmed en säkrare behandling. 

När Skånes Universitetssjukhus (SUS) inom kort startar upp en studie på patienter med en aggressiv form av hjärntumör, glioblastom, är det CLS system för laserablation, TRANBERG® Thermal Therapy System, som kommer användas. CLS Thermoguide™ Workstation, som ger behandlande läkare viktig information och beslutsunderlag under operationen, är också en del av det behandlingssystem som kommer att prövas.

Inför studien berättar Hjálmar Bjartmarz, överläkare inom neurokirurgi på SUS, om fördelarna med att operera patienter inne i magnetkameran. “Att transportera den sövda patienten fram- och tillbaka innebär såklart en risk. Tack vare att vi kan operera under tiden patienten befinner sig i magnetkameran, blir metoden säkrare för patienten. Vi kan också direkt se om all tumörvävnad försvunnit”, säger Hjálmar Bjartmarz, överläkare inom neurokirurgi, i ett nyhetsinslag från Skånes Universitetssjukhus. Dr Bjartmarz menar också att operationer inne i magnetkameran kommer bli allt vanligare i framtiden vilket kommer utveckla vården inom allt fler områden.

Se hela inslaget från Skånes Universitetssjukhus här: 

https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/om-oss/nyheter/operationer-i-magnetkamera-ger-sakrare-ingrepp-i-hjarnan/

Mer information om studien på Skånes universitetssjukhus finns här:

CLS and Skåne University Hospital enter a clinical trial agreement to evaluate MR-guided Laser Interstitial Thermal Therapy (LITT) for glioblastoma ablation

Ett samarbete som öppnar upp för fler patientgrupper

Fördelarna med att operera patienter inne i en magnetkamera diskuteras också i en intervju med Joseph M. Bernett, VD för ClearPoint Neuro, CLS samarbetspartner inom området neurokirurgi. Det är genom att kombinera företagens produkter; ett navigationssystem från ClearPoint Neuro, med CLS behandlingsystem TRANBERG® Thermal Therapy System, som ett team av läkare kommer kunna utföra hela proceduren inuti magnetkameran.

I intervjun berättar Joseph M. Bernett om potentialen han ser i samarbetet med CLS och hur det kan ge förbättrade möjligheter att behandla flera patientgrupper, dels de med olika tumörsjukdomar i hjärnan, dels den stora grupp patienter som lider av läkemedelsresistent epilepsi.

Se intervjun här:

Welcome to Clinical Laserthermia Systems.

Please note that all our products and indications are not yet approved in all markets. Don’t hesitate to contact us for up-to-date market approvals in your area!


Please choose your country or region

Global
US