Kontakt

Frågor och svar

Hur kommer CLS att kommunicera sina kliniska studier?
CLS kommer att kommunicera
– Godkänd etikansökan
– Studiestart – kliniken har inlett patientrekrytering (screening)
– Behandlingsstart – första patient inom studien är behandlad
– Studieresultat – när studien är avslutad och analysen av resultaten klar kommer CLS att, i samråd med ansvarig prövare, kommunicera resultaten.

Kommer CLS studier att finnas på Clinical Trials (www.clinicaltrials.gov)?
Alla CLS studier kommer att registreras på Clinical Trials när första patient i respektive studie är behandlad. Du kommer även hitta information om studiedesign etc på Clinical Trials.

Hur får jag reda på när studieklinikerna börjat behandla med imILT®?
Vi kommer att meddela när en studie har startat.

Kommer ni att offentliggöra namn på studiekliniker och Key Opinion Leaders när studieprogrammen inletts?
Målsättningen är att kunna offentliggöra namnen på studieklinikerna, men detta måste ske i samråd med klinikerna och efter deras medgivande.

Kommer CLS få betalt av studieklinikerna?
Nej, CLS kommer inte att få några intäkter från studieklinikerna under tiden programmet pågår. Det vi i stället får, om allt faller väl ut, är KOL som aktivt deltar i lanseringen och marknadsföringen av imILT®, genom att publicera resultat, delta i symposier etc.

Vilka typer av cancertumörer ingår i studieprogrammet?
I programmet ingår behandling av bröstcancer, hudcancer samt pancreascancer.

Hur stor är marknadspotentialen för imILT®?
McKinsey har på uppdrag av CLS gjort en marknadsanalys och den visar på en adresserbar cancerpopulation för imILT® på mer än 6 miljoner patienter årligen. Patientgruppen visar en växande trend, framförallt på tillväxtmarknader. CLS målsättning är att 5-8 procent av dessa patienter ska behandlas med imILT® inom 10 år.

Kan en klinik i Europa köpa och använda TRANBERG® och imILT® idag?
Ja, eftersom produkten är CE-märkt så är den tekniskt godkänd för användning i Europa. Ur medicinsk synvinkel är det dock viktigt att ha så mycket information om produkten och behandlingsmetoden, d v s kliniska studier, som möjligt innan en bredare användning påbörjas.

Vilken typ av cancerdiagnoser kan behandlas med imILT®?
Solida tumörer, som inte sitter i ihåliga organ eller i centrala nervsystemet, är möjliga att behandla med imILT®. Dessa inkluderar lever, bukspottskörtel, bröst, hud (malignt melanom), lunga, njure samt prostata.

 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.