Finansiell kalender 2022

2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021

2022-05-19 Delårsrapport 1/22 januari – mars

2022-06-28 Årsstämma

2022-08-25 Delårsrapport 2/22 januari – juni

2022-11-17 Delårsrapport 3/22 januari – september

2022-02-23 Bokslutskommuniké 2022

 

(Svenska)
Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.